Wirtualizacja

Wirtualizacja to migracja systemów fizycznych do środowiska wirtualnego, czyli tworzenie wirtualnej wersji każdego urządzenia lub zasobu, od serwera po system operacyjny. Zapewniając wirtualny widok zasobów obliczeniowych, można zmienić jeden serwer w host dla grupy serwerów, które współużytkują te same zasoby.

Dzięki wirtualizacji można natychmiast uzyskać dostęp do niemal nieograniczonych zasobów obliczeniowych, które przekładają się na szersze możliwości biznesowe redukując ogólne koszty informatyczne oraz koszty zarządzania.

Najważniejszą funkcją wirtualizacji jest możliwość uruchamiania wielu systemów operacyjnych i aplikacji na jednym komputerze lub serwerze. Oznacza to zwiększoną wydajność osiągniętą przez mniejszą liczbę serwerów. Wirtualizacja może poprawić ogólną wydajność aplikacji równoważąc zasoby i zapewniając tylko to, czego w danej chwili potrzebuje użytkownik.

  • Wirtualizacja, zabezpieczenie oraz optymalizacja infrastruktury sieciowej, systemowej, usługowej i bazodanowej
  • Projektowanie oraz implementacja wysokodostępnych platform bazodanowych ORACLE oraz MS-SQL.
  • Systemy zabezpieczania Infrastruktury dostępowej i usługowej.
  • Systemy projektowania, składowania oraz zabezpieczania danych
  • Wirtualizacja serwerów i stacji roboczych
  • Usługi PC as a Service

Masz pytania o wirtualizację ?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas