Backup

Utrata dostępu do danych i systemów może w krótkim czasie obniżyć wartość firmy niemal do zera. Znaczna część wartości firmy zależy od jej systemów technologicznych i danych, więc w przypadku awarii niewielkie zmiany w konfiguracji mogą kosztować lub zaoszczędzić miliony złotych.

Systemy i dane pomaga przywrócić synergia kopii zapasowych (Backup), rozwiązań Disaster Recovery i lokalnej nadmiarowości systemu, czyli HA. Składają się one na zdolność do wznowienia kompletnych operacji IT w określonym czasie lub celu odzyskiwania (RTO) oraz w określonym punkcie procesu IT lub celu odzyskiwania (RPO). Krótszy RTO oznacza szybszy czas odzyskiwania, podczas gdy niższy RPO oznacza mniej transakcji i informacji utraconych podczas nieplanowanego wyłączenia.

  • Zapasowe centra przetwarzania danych
  • Klastry wysokiej dostępności
  • Systemy kopii zapasowych, archiwizacji, odtwarzania
  • Wdrożenia dobrych praktyk dotyczących tworzenia kopii zapasowych, w tym minimalizacji czasu odzyskiwania (RTO) i wyboru optymalnego punktu odzyskiwania (RPO)
  • Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowych z gwarancją, iż spełnia on lub przekracza uzgodnione wartości RTO / RPO dla każdego systemu
  • Zarządzanie i monitorowanie procesów tworzenia kopii zapasowych
  • Roczne testy dla każdego procesu tworzenia kopii zapasowej
  • Kopie zapasowe i archiwizacja on-premise oraz w chmurze (cloud backup)

Masz pytania o przywracanie danych ?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas