Elektroniczny obieg dokumentów

Organizacje zazwyczaj mają wiele wewnętrznych procesów związanych z zadaniami, takimi jak przetwarzanie zamówień, faktur, koszty podróży, stany magazynowe itp. Elektroniczny obieg dokumentów pomaga uporządkować te procesy w przejrzystą i dynamiczną całość, zmniejszając potrzebę zarządzania nimi w tradycyjny sposób oparty na papierze.

Wszystkie kluczowe informacje, dokumenty i dane transakcyjne o krytycznym znaczeniu są gromadzone i przechowywane automatycznie. Łatwo uregulować i kontrolować kwestię dostępu do informacji i statusu poszczególnych zadań.

 

Wdrażając elektroniczne obiegi dokumentów, tworzymy całą infrastrukturę technologiczną. Obejmuje ona zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie służące do kierowania, regulowania i automatyzacji przepływu treści kluczowych dla naszych klientów.

Masz pytania o elektroniczny obieg dokumentów?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas