Elektroniczny obieg dokumentów

Organizacje zazwyczaj mają wiele wewnętrznych procesów związanych z zadaniami, takimi jak przetwarzanie zamówień, faktur, koszty podróży, stany magazynowe itp. Elektroniczny obieg dokumentów pomaga uporządkować te procesy w przejrzystą i dynamiczną całość, zmniejszając potrzebę zarządzania nimi w tradycyjny sposób oparty na papierze.

Wszystkie kluczowe informacje, dokumenty i dane transakcyjne o krytycznym znaczeniu są gromadzone i przechowywane automatycznie. Łatwo uregulować i kontrolować kwestię dostępu do informacji i statusu poszczególnych zadań.

 

Wdrażając elektroniczne obiegi dokumentów, tworzymy całą infrastrukturę technologiczną. Obejmuje ona zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie służące do kierowania, regulowania i automatyzacji przepływu treści kluczowych dla naszych klientów.

Masz pytania o elektroniczny obieg dokumentów?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas

Etap 1. Analiza procesów, w wyniku której identyfikowane są:

 • cele procesu i wyniki procesu,
 • wejścia i wyjścia procesu,
 • zagrożenia związane z opóźnieniem realizacji procesu,
 • realizowane czynności i jeśli jest to wymagane także kroki tych czynności,
 • decyzje podejmowane w procesie, warunki i kryteria dla każdej decyzji,
 • tworzone dokumenty,
 • wykorzystywane dokumenty,
 • wykonawcy poszczególnych czynności,
 • uczestnicy informowani o podjęciu lub zakończeniu poszczególnych czynności,
 • planowane czasy reakcji i wykonania dla poszczególnych czynności,
 • wyjątki uruchamiające eskalację lub alertowanie w procesie,
 • wymagania dotyczące integracji z istniejącymi systemami, oprogramowaniem, sprzętem,
 • możliwości i sposoby wprowadzania zastępstw dla wykonawców.

Etap 2. Parametryzacja i budowanie rozwiązania:

 • podział procesu na zadania i modelowanie zadań w systemie
 • mapowanie ról w procesie, przydział zadań wykonawcom
 • integracja z systemem zarządzania uprawnieniami
 • wykonanie integracji z innymi systemami i oprogramowaniem
 • szkolenie z obsługi procesu