IT managed services

Wewnętrzne działy IT pracują często pod znaczną presją, by sprostać potrzebom firmy w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, jednocześnie starając się obniżyć koszty. Odpowiedzią na ten problem są IT managed services, proaktywny outsourcing IT który pomaga firmie zmniejszyć ryzyko przestojów i regulować koszty operacyjne.

W ramach IT managed services obsługiwane są codzienne operacje wyspecjalizowanych aplikacji, zapewniając użytkownikom końcowym firmy bezprzerwowy dostęp, a tym samym pozwalając, aby wewnętrzny dział IT skoncentrował się na bardziej strategicznych projektach informatycznych, kluczowych dla core businessu.

Typowe składniki kosztów działu IT, w tym szkolenia, sprzęt i personel, są przejmowane holistycznie przez Intratel i przedstawiane firmie jako stała cykliczna opłata. Pomaga to w efektywnym przewidywaniu kosztów.

Nasi pracownicy stale podnoszą kwalifikacje, mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury i oprogramowania, pracują według sprawdzonych metodologii. To umożliwia przestrzeganie najlepszych praktyk i minimalizowanie ryzyka po stronie klienta.

  • Tworzenie kompleksowej strategii IT
  • Outsourcing
  • Monitoring i zarządzanie siecią
  • Serwery dedykowane, zarządzanie serwerami
  • Zarządzanie sprzętem sieciowym
  • Usługi hostingowe i sieciowe
  • Backup
  • Helpdesk

Masz pytania o IT managed services ?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas