Threat management

Threat management, czyli zarządzanie zagrożeniami to praktyka polegająca na stosowaniu systemów wczesnego wykrywania, systemów bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami oraz narzędzi do proaktywnego monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom w sieci firmowej. Wdrożenie tych systemów równolegle ze zbiorem dobrych praktyk i szkoleniem użytkowników składa się na firmową strategię cyberbezpieczeństwa.
Wiele narzędzi do zarządzania zagrożeniami gromadzą w sobie rozwiązania Unified Threat Management, czyli zunifikowane systemy do zarządzania zagrożeniami. Dzięki nim można z jednego punktu zaadresować wiele typów zagrożeń, co zmniejsza ogólny zmniejsza wysiłek związany z zarządzaniem ochroną sieci firmowej. Działanie UTM uzupełnia zastosowanie firewalli, programów antywirusowych i szyfrowania dysków.

 • Analiza zagrożeń
 • Rozwiązania klasy Security Information and Event Management (SIEM)
 • Systemy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (anti-malware)
 • Kontrola dostępu do sieci
 • Bezpieczeństwo poczty e-mail
 • Unified Threat Management (UTM)
 • Szyfrowanie
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 • Ochrona urządzeń końcowych
 • Systemy szybkiego wykrywania i zapobiegania zagrożeniom (IDS / IPS)
 • Zapory ogniowe (firewall)

Masz pytania o threat management ?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas