Szybsza eliminacja błędów dzięki AI i chmurze. Intratel pracuje nad rozwiązaniem, które usprawni produkcję przemysłową

14.04.2020

Udostępnij

Bardziej efektywna kontrola komponentów i produktów w przemyśle - to główny cel projektu, w ramach którego Intratel pracuje nad systemem aplikacji chmurowej połączonej z kamerą AI.

Rozwiązanie pozwoli sprawniej definiować i rozwijać kryteria rozpoznawania w kamerach inspekcji wizualnej, stosowanych na różnych etapach produkcji. Kamera zintegrowana z samouczącym się algorytmem w chmurze pomoże zidentyfikować m.in. czy części zastosowane w ukończonym produkcie są zgodne z normami jakości; czy zastosowano poprawne warianty części i czy zostały one prawidłowo zmontowane. Środowisko chmurowe zapewni możliwość szybkiego przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym.

 

Jako innowacja produktowa, rozwiązanie Intratel zostanie zgłoszone do opatentowania i zastrzeżone jako wzór użytkowy. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej i wzmocnienia potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu i działania 1.2: „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”.

 

Zakończenie projektu i wprowadzenie produktu do użytku planowane jest na 2022 rok.