SPZGiChP Olsztyn. Intratel przeprowadzi IV etap informatyzacji

26.09.2019

Udostępnij

Rozbudowa serwerowni i jej systemów bezpieczeństwa, dostawa sprzętu komputerowego, rozbudowa i poprawa wydajności systemu obsługi pacjentów – to zakres IV etapu informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Wykonanie tej modernizacji zostało powierzone firmie Intratel.

Podpisana we wtorek, 25 września 2018 umowa obejmuje następujące zadania :

 

  • Dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem
  • Rozbudowę istniejącego ZSI (HIS) w ramach której przewidziane jest dostosowanie funkcjonującego w szpitalu systemu do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  • Zwiększenie funkcjonalności istniejących i dodanie nowych e-usług, w tym m.in. implementacja Podpisu Elektronicznego, ePUAP, E-Rejestracji i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  • Rozbudowę istniejącej serwerowni o o serwery kasetowe, macierze, przełączniki sieciowe, i klaster UTM
  • Dostawę wydajnego silnika bazy danych, systemu wirtualizacji serwerów oraz oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych

 

Dostawę systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania wraz z kontrolą dostępu, systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem gaszenia, systemu monitoringu, zarządzania i wizualizacji serwerowni oraz infrastruktury IT wraz klimatyzacją precyzyjną.