Przetwarzanie w chmurze i realizacja projektów IT. Kolejne usługi Intratel z gwarancją bezpieczeństwa

29.11.2018

Udostępnij

To już kolejne – po przyznanym we wrześniu 2018 certyfikacie dotyczącym projektowania i wdrożenia systemów IT, usługi utrzymania systemów IT i usług przetwarzania w chmurze – dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo usług Intratel.

 

 

Tym razem uzyskane certyfikaty ISO dotyczą kwestii zarządzania jakością procesów związanych z dostawą i serwisem sprzętu komputerowego, realizacją projektów informatycznych, usługami przetwarzania w chmurze oraz usługami przetwarzania danych w SAAS, IAAS i PAAS oraz Backup as a Service.


Certyfikaty ISO uzyskane przez Intratel potwierdzają, że nasza organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i PN-ISO/IEC 27018:2017-07, a wszelkie informacje przetwarzane w związku z wymienionymi wyżej procesami są objęte stosowną ochroną.