Nawet 90 procent dofinansowania na modernizację IT. "Bon antywirusowy" w Podlaskiem

04.06.2020

Udostępnij

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Pojawia się więc świetna okazja do wprowadzenia zmian i poprawek w infrastrukturze IT.

Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

 

Wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych grantów, będzie mogło być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych  itp., w celu ochrony pracowników i klientów. Wiąże się to więc np. z umożliwieniem, polepszeniem komfortu, a przede wszystkim zwiększeniem bezpieczeństwa pracy zdalnej.

 

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków.

 

Wsparcie skierowane jest do firm zatrudniających pracowników i prowadzących działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25 proc.
W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10 proc.

 

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z puli dedykowanej Białostockiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Więcej informacji znajduje się tutaj – link do strony: bonantywirusowy.pl 

 

źródło: wrotapodlasia.pl