Intratel z certyfikatem ISO

04.09.2017

Udostępnij

Projektowanie i wdrożenia systemów IT, usługi utrzymania systemów IT i usługi przetwarzania w chmurze - to zakres certyfikacji ISO, którą we wrześniu 2018 uzyskała firma Intratel.

Certyfikat jest jest dokumentem potwierdzającym, że nasza organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami: PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, a wszelkie informacje przetwarzane w związku z wymienionymi wyżej procesami są objęte stosowną ochroną.