Intratel na targach NASSCOM w Mumbaju

09.06.2010

Udostępnij

W dniach 7-17 lutego 2010 roku uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami władz samorządowych w Misji gospodarczej przedsiębiorstw z Polski Wschodniej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Polski Wschodniej do Indii.

Nasscom 2010, fot. Mark Hillary (Flickr user markhillary) CC BY 2.0

Misja była połączonej z uczestnictwem w targach NASSCOM. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. W wyjeździe uczestniczyli reprezentanci trzech województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

 

NASSCOM Leadership Forum to największe w Indiach i jedne z największych na świecie targi połączone z konferencją, gdzie spotykają się kluczowe firmy świadczące usługi w zakresie IT i BPO (Bussines Process Outsourcing) z całego świata (głównie z Indii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz wschodzących rynków dla tych sektorów: Egiptu, Chin, Filipin, Polski). Jest to miejsce, gdzie z jednej strony można nawiązać bardzo istotne kontakty biznesowe, a z drugiej jest to doskonała okazja do poznania najnowszych trendów w świecie outsourcingu usług.

 

W tegorocznej edycji NASSCOM Leadership Forum wzięło udział prawie 3 tys. uczestników reprezentujących firmy oraz instytucje wspierające rozwój światowego sektora BPO i IT. Prezentacja Polski Wschodniej na konferencji NASSCOM stworzyła szansę dotarcia do wszystkich inwestorów i partnerów biznesowych zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji w zakresie outsourcingu wysoko zaawansowanych technologicznie usług, nie tylko indyjskich, ale także amerykańskich, brytyjskich itd. Oprócz Polski Wschodniej, zaprezentowały się Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Egipt.

 

Udział w wyjeździe został sfinansowany w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.