Firmy IT i samorządy o współpracy Polska-Indie. NASSCOM 2011

01.03.2011

Udostępnij

W połowie lutego już po raz drugi wzięliśmy udział w międzynarodowych targach przedsiębiorców z sektora IT oraz JST z Polski Wschodniej NASSCOM India Leadership Forum odbywających się w Mumbaju.

Targi połączone z cyklem konferencji zgromadziły największe firmy ICT i BPO z Indii, USA czy Wielkiej Brytanii, ale również z Polski, krajów MENA, Kolumbii, Południowej Afryki, takie jak m.in. McKinsey&Company, ICICI Bank Ltd., Hewlett Packard India, Accenture, Tata Consultancy Services, KPMG, Steria Group, Zensar Technologies, CSC, Infotech, Wipro, IBM, Infotech, Cognizant, Genpact, AT&T, Cisco.

W panelu Polski Wschodniej zatytułowanym Exploring Europe with Eastern Poland udział wzięli dr. Ganesh Natarajan, v-ce przewodniczący i CEO Zensar Technologies, Dariusz Karwowski, Radca Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w New Delhi, Robert Seges, Kierownik Wydziału Usług Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ S.A. oraz Piotr Fałek Prezes CSF Polska.

W czasie sesji ogólnych NASSCOM dyskutowano trendy rozwojowe sektora, nowe ciekawe geograficzne lokalizacje dla projektów, przyszłość Cloud Computing czy rywalizację Chin i Indii w sektorze BPO.

Sektor BPO i IT to główny sektor indyjskiej gospodarki, zatrudniający ponad 100 mln osób i osiągający obroty ponad 1 mld USD rocznie. Samych tylko firm generujących roczne obroty na poziomie 100-200 mln USD jest w Indiach około 300, działają w skali ogólnoświatowej również w krajach europejskich.

Przedstawiciele Polski Wschodniej spotkali się z firmami indyjskimi podczas specjalnie zorganizowanej sesji B2B w Bangalore. W spotkaniu uczestniczył również Ambasador RP w New Delhi Prof. Piotr Kłodkowski oraz Pan Ashok Kumar Manoli, Główny Sekretarz ds. Nauki i Technologii Informacyjnych stanu Karnataka.

Udział w Wyjeździe został sfinansowany w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.