Chmura „custom-made” na potrzeby wysoko wyspecjalizowanych usług. Video case study

21.10.2021

Udostępnij

Jak dzięki chmurze firmy z branży telemetrii mogą szybko i bezpiecznie skalować świadczone przez siebie usługi?

Na wideo poniżej razem 
z naszym klientem - firmą Kwadra - pokazujemy, jak właściwy dobór technologii i wsparcie integratora pozwala stworzyć stabilne i optymalne kosztowo środowisko chmurowe. Takie, które całkowicie zastąpi fizyczną infrastrukturę, gdy:

  • zarówno po stronie dostawcy usług telemetrycznych, jak i jego klientów istnieją wysokie wymogi co do bezpieczeństwa danych (dane kluczowe dla spółek sektora energetycznego i LNG)
  • wymagana jest bezprzerwowość w dostępie do danych
  • konieczna jest integracja technologii chmury z technologią samej usługi pomiarowej
  • konieczna jest integracja z technologią dostawcy usług przesyłania danych (operator GSM)

 


Wdrożenie w Kwadrze zostało w maju 2021 roku wyróżnione przez magazyn Computerworld Polska nagrodą „Best In Cloud”.