Systemy backupowe, DRC i HA

Utrata dostępu do danych i systemów może w krótkim czasie obniżyć wartość firmy niemal do zera. Znaczna część wartości firmy zależy od jej systemów technologicznych i danych, więc w przypadku awarii niewielkie zmiany w konfiguracji mogą kosztować lub zaoszczędzić miliony złotych.

Systemy i dane pomaga przywrócić synergia kopii zapasowych (Backup), rozwiązań Disaster Recovery i lokalnej nadmiarowości systemu, czyli HA. Składają się one na zdolność do wznowienia kompletnych operacji IT w określonym czasie lub celu odzyskiwania (RTO) oraz w określonym punkcie procesu IT lub celu odzyskiwania (RPO). Krótszy RTO oznacza szybszy czas odzyskiwania, podczas gdy niższy RPO oznacza mniej transakcji i informacji utraconych podczas nieplanowanego wyłączenia.

  • Zapasowe centra przetwarzania
  • Klastry wysokiej dostępności
  • Systemy kopii zapasowych, archiwizacji, odtwarzania
  • Współpraca z klientem w celu zrozumienia szczegółowych wymagań dotyczących tworzenia kopii zapasowych, w tym cele czasu odzyskiwania (RTO) i cele punktu odzyskiwania (RPO) dla każdego systemu
  • Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowych, zapewniając, że spełnia ons lub przekracza uzgodnione wartości RTO / RPO dla każdego systemu
  • Zarządzanie i monitorowanie wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych
  • Roczne testy dla każdego zadania tworzenia kopii zapasowej
  • Kopie zapasowe przywracane są jako zgłoszenie serwisowe za pośrednictwem naszego Service Desk

Masz pytania o przywracanie danych ?

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas