Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Projekty unijne

Nasza firma zrealizowała szereg projektów, które po ocenach merytorycznych znalazły się na szczytach list rankingowych działań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych.

 

Projekty realizowane:

 

 
Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 4 433 045,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 3 373 514,18  PLN
Okres realizacji 26.04.2018 - 31.06.2021
Numer wniosku RPPD.01.02.01-20-0070/17
Nazwa projektu Badania nad urządzeniem do zaawansowanych usług bezpiecznej transmisji, składowania, współdzielenia danych w modelu chmury obliczeniowej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

 

 

Projekty zakończone:

 

 
Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 120 761,40 PLN
Udział Unii Europejskiej 62 589,75 PLN
Okres realizacji 01.01.2015 - 31.03.2015
Umowa o dofinansowanie UDA-RPPD.05.02.00-20-041/14-00
Nazwa projektu Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12kW na budynku przedsiębiorstwa Intratel Sp. z o.o

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej V Rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 

EU

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 4 354 125,00 PLN
Kwota dofinansowania 2 944 530,00 PLN
Okres realizacji 1.01.2012 - 30.06.2015
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.01.04.00-20-002/11
Nazwa projektu Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

  

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 
Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 645 550,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 419 607,50 PLN
Okres realizacji 01.04.2013 - 20.11.2013
Umowa o dofinansowanie WND-RPPD.01.04.02-20-090/12
Nazwa projektu Usprawnienie przepływu informacji i dokumentów w spółce Intratel oraz zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 

EU

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 24 005,23 PLN
Kwota dofinansowania 17 486,42 PLN
Okres realizacji 10.2011
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.06.05.02-00-226/11
Nazwa projektu Rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej na Taiwan

 

Projekt  był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 

 

EU

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 489 830,00 PLN
Kwota dofinansowania 240 150,00 PLN
Okres realizacji 30.10.2008 - 30.06.2009
Umowa o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-20-030/09-00
Nazwa projektu Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy Intratel Sp. z o.o.

 

Projekt był realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

Nazwa beneficjenta Intratel Sp. z o.o.
Wartość projektu 485 120,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 274 897,70 PLN
Okres realizacji 01.03.2010 - 14.03.2011
Umowa o dofinansowanie WND-RPPD.01.04.02-20-101/08
Nazwa projektu Rozszerzenie oferty spółki Intratel o innowacyjną usługę obsługi klienta- Help Desk

 

Projekt współfinansowany ze środków dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa