Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Klaster Informatyczny InfoTech

Intratel jest liderem Klastra Informatycznego InfoTech. Klaster ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, tworzenie, wdrażanie i prowadzenie prac badawczych , komercjalizację wyników tych prac.


infotechKlaster skupia pasjonatów i entuzjastów, którzy chcą rozwijać swoje firmy, organizacje i instytucje, chcą poszerzać swoje umiejętności w oparciu o wiedzę i najnowsze technologie.

Celem Klastra jest łączenie i współdziałanie lokalnych władz, jednostek naukowo-badawczych i przedstawicieli biznesu w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych. Do klastra InfoTech należy m.in. Uniwersytet w Białymstoku, a inicjatywa wspierana jest przez Wojewodę Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Czym są klastry?

Definicja: Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm i działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących. (Porter M. E. /2001/ Porter o konkurencji, PWE, Warszawa).

Dlaczego warto współpracować w ramach klastra?

  • możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach
  • ułatwiony „branding”
  • większa sprawność działania
  • „zatrzymywanie” kapitału i wzrost inwestycji wokół klastra
  • tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego
  • pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy
  • uczestnictwo w międzynarodowych projektach
  • łatwiejszy dostęp do wiedzy, działalności ośrodków badawczo-rozwojowych, a także badań rynkowych, marketingowych, wsparcia

Więcej o inicjatywie na stronie www.infotech.org.pl