Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

VMware vCloud w Centrum Danych Intratel

Firmy oczekują większej elastyczności i szybszego działania systemów informatycznych, a także wyższej wydajności i kontroli nad kosztami. Firma Intratel wraz ze swoimi partnerami VMware i Dell, sprawdzonymi liderami rynku wirtualizacji i infrastruktury chmur obliczeniowych, oferuje rozwiązania umożliwiające obniżanie kosztów, usprawnianie działalności i zapewnianie swobody wyboru. Nasze rozwiązania przyspieszają migrację do chmury oraz umożliwiają wdrożenie wydajniejszego i prężnego modelu dostarczania usług.

  

Nowe rozwiązania VMware vCloud® przyspieszają wdrażanie hybrydowego modelu chmury w przedsiębiorstwach.


Intratel jest jednym z pierwszych dostawców, dającym dostęp firmom klasy korporacyjnej do chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych.  Chmura Intratel  opierając się na platformie VMware vCloud oraz rozwiązaniach sprzętowych Dell wprowadza model hybrydowy, w którym można łatwo połączyć zasoby prywatne i publiczne. Intratel zaoferuje również doradztwo, infrastrukturę aplikacji i usług, pozwalających na szybką i sprawną  integrację środowiska z chmurą obliczeniową.


Oferta zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, automatyzację, dużą skalowalność, pozwalającą na szybkie dostosowanie środowiska do potrzeb biznesowych.

 

 

 

Korzyści

 • Zwiększenie elastyczności biznesowej przez umożliwienie użytkownikom wdrożenia wcześniej skonfigurowanych lub niestandardowych usług przez naciśnięcie jednego klawisza.
 • Zachowanie bezpieczeństwa i kontroli nad środowiskami zgodnie z politykami i w oparciu o technologię bezpieczeństwa VMware vShield™.
 • Ograniczenie kosztów dzięki skutecznemu udostępnieniu zasobów organizacjom wewnętrznym w postaci wirtualnych ośrodków danych w celu zwiększenia konsolidacji i uproszczenia zarządzania.
 • Wykorzystanie dotychczasowych inwestycji i otwartych standardów w celu zapewnienia wzajemnej współpracy i możliwości przenoszenia aplikacji między chmurami.

 

 


Jak to działa?

 

 • Udostępnij infrastrukturę jako usługę

Oprogramowanie VMware umożliwia pionom informatycznym zaoferowanie użytkownikom wewnętrznym zasobów w postaci wirtualnych ośrodków danych. Dzięki logicznemu grupowaniu mocy obliczeniowej, pamięci masowej i wydajności sieciowej w wirtualne ośrodki danych pion informatyczny może bardziej wydajnie zarządzać zasobami przy pełnym rozdziale obszarów użytkowania i udostępniania usług informatycznych.

Zamiast udostępniać użytkownikom lub organizacjom silosowe infrastruktury fizyczne, zespoły informatyczne mogą zaproponować odizolowane wirtualne ośrodki danych, które czerpią zasoby ze wspólnej infrastruktury fizycznej. Dzięki zgrupowaniu takich zasobów fizycznych w tle wykorzystanie sprzętu oraz wskaźnik konsolidacji wzrasta. Infrastruktura może zostać podobnie pogrupowana na warstwy i udostępniona użytkownikom przy różnych poziomach usług i w odmiennych cenach.

 

 • Użytkuj infrastrukturę jako usługę

Oprogramowanie VMware zmienia również sposób korzystania z usług informatycznych przez użytkowników. Zamiast składać wnioski o usługi i oczekiwać w kolejkach, właściciele aplikacji i pionów biznesowych mogą skorzystać z samoobsługowych portali, oferujących dostęp do własnych wirtualnych ośrodków danych. Rozwiązanie VMware pozwala użytkownikom korzystać z takich zasobów jako skatalogowanych usług poprzez portal WWW oraz interfejsy programowe.

Zespoły informatyczne mogą definiować w oparciu o tę samą infrastrukturę wiele modeli użytkowania – od mocy udostępnianych na bieżąco po pule zarezerwowane. Przy zastosowaniu oprogramowania VMware usługi te można udostępniać wg odpowiedniego modelu kosztów, co zapewnia możliwość rozliczania użytkowników i gwarantuje szczegółowe monitorowanie użytkowania.

Wreszcie personel informatyczny może zachować kontrolę nad pozwoleniami, wyznaczonymi limitami oraz dzierżawami, regulowanymi za pomocą mechanizmu kontroli dostępu opartego na rolach, wykorzystującego istniejące usługi katalogowe LDAP.

 

Kluczowe właściwości

 • Tworzenie wirtualnych ośrodków danych – wirtualne ośrodki danych to obiekty logiczne, obejmujące moce obliczeniowe, pamięć masową i przepustowość sieciową, które umożliwiają całkowite rozdzielenie procesu użytkowania usług infrastrukturalnych od zasobów stanowiących podstawę systemu.
 • Obsługa środowisk dla wielu dzierżawców – administratorzy mogą grupować użytkowników w organizacje reprezentujące dowolne grupy strategii, np. komórki biznesowe, piony albo firmy zależne. Każda organizacja otrzyma odizolowane zasoby wirtualne, niezależne uwierzytelnienia LDAP, odrębne mechanizmy sterowania strategiami i własne katalogi. Funkcje te umożliwiają bezpieczną obsługę wielu dzierżawców i współużytkowania infrastruktury.
 • Technologie bezpieczeństwa vShield – zintegrowane technologie vShield Edge, jak np. ochrona granic, zapora pracująca na poziomie portów, translacja adresów sieciowych i usługi DHCP, zapewniają zabezpieczenia dostosowane do potrzeb wirtualizacji, upraszczają wdrożenie aplikacji i wymuszają ograniczenia wymagane normami. Rozbudowa do pełnego rozwiązania vShield Edge pozwala wprowadzić dalsze zaawansowane usługi, jak np. sieć VPN tworzoną między poszczególnymi serwisami, izolację sieci oraz równoważenie obciążeń ruchu WWW.
 • Katalog usług infrastrukturalnych – użytkownicy uzyskują możliwość wdrażania i użytkowania wcześniej skonfigurowanych usług infrastrukturalnych i aplikacyjnych, jak np. urządzeń wirtualnych, maszyn wirtualnych, obrazów systemu operacyjnego i innych nośników za pomocą jednego kliknięcia w katalogach centralnych. Dzięki temu zespół informatyczny może ustandaryzować swoją ofertę oraz uprościć procesy rozwiązywania problemów, wprowadzania poprawek i zarządzania zmianami.
 • Portal samoobsługowy – użytkownicy otrzymują bezpośredni dostęp do katalogów i wirtualnych ośrodków danych za pomocą przyjaznego dla użytkownika portalu WWW.
 • Interfejs VMware vCloud API i Open Virtualization Format – interfejs vCloud API to otwarty interfejs bazujący na usługach REST, który umożliwia sterowany skryptami dostęp w celu użytkowania zasobów chmury, jak np. pobieranie i wysyłanie modułów vApp, zarządzanie katalogiem i inne operacje. Interfejs vCloud API pozwala wykonywać podstawowe transmisje między chmurami dzięki formatowi OVF (Open Virtualization Format), co umożliwia zachowanie właściwości aplikacji, konfiguracji sieciowej i innych ustawień.
 • Automatyzacja i koordynacja – dzięki zastosowaniu interfejsów API w powiązaniu z wtyczką VMware vCenter™ Orchestrator oraz integracji z innym oprogramowaniem do zarządzania usługami i koordynacji administratorzy mogą zautomatyzować rutynowe zadania, budować przepływy zgodne ze standardem ITIL oraz w prosty sposób tworzyć skrypty opisujące złożone operacje.