Intratel i Dell na konferencji Smart City

06.10.2019

Udostępnij

Czy i jak technologia może stworzyć szczęśliwe miasto? Wspólnie z Dell EMC szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie jako partner konferencji "Smart City Summit 2019 - Miasta szczęśliwe", która 3 i 4 października odbyłą się w Białymstoku.

To już II. edycja konferencji Smart City. Organizowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Klaster InfoTech oraz Fundację Resursa Podlaska spotkanie stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców, praktyków, samorządowców, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. Wystąpienia koncentrowały się wokół pięciu obszarów: człowiek, technologia i środowisko, przestrzeń, współrządzenie, strategia. Każdą sesję podsumowywał panel dyskusyjny.

Jednym z prelegentów był Paweł Berus z Dell EMC, który na przykładzie rozwiązań wykorzystujących dane z kamer CCTV zaprezentował, jak nowe źródła danych zmieniają codzienne życie. Podkreślał także rosnącą potrzebę odpowiedzialnego wykorzystania pozyskiwanych takich informacji w służbie ludności miast.

Paweł Berus z Dell EMC

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

Paweł Berus, Dell EMC