Case study - budowa infrastruktury IT dla systemu SIPAM

27.07.2020

Udostępnij

Szybki dostęp do cyfrowych map i dokumentów, które są wykorzystywane we wszystkich aspektach rodzimej gospodarki morskiej – to główny cel systemu SIPAM, który uruchomi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na potrzeby systemu Intratel wdrożył zaawansowaną infrastrukturę Dell Technologies i rozwiązania VMware, które umożliwiły integrację sprzętową jednostek rozmieszczonych od Szczecina po Gdynię.

 

Wspólnie z Dell Technologies opracowaliśmy case study na temat wdrożenia w MGMiŻŚ – w całości można je przeczytać TUTAJ.

 

Wkrótce premiera filmu, który Dell Technologies Poland zrealizowało w oparciu o case study.

 

 

Jednolite, dostępne dane

 

SIPAM usprawni działania administracji morskiej oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz ich łatwe wyszukiwanie. Uruchomienie systemu jest elementem wdrażania w Polsce dyrektywy INSPIRE, ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Zgodnie z tą dyrektywą, dostęp do danych z SIPAM będzie można uzyskać z poziomu różnych projektów realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej – np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl.

 

Od serwerów po stacje robocze

 

Zakres Intratel dotyczył dwóch aspektów wdrożenia SIPAM. Pierwszy dotyczył infrastruktury sprzętowej, a więc serwerów, ser­werów backupowych i systemów pamięci masowej, czy oprogramowania do wirtualizacji. Drugi- dostawę stacji roboczych. Klient oczekiwał gotowego rozwiązania, a więc - oprócz samej dostawy sprzętu - jego instalacji, konfiguracji i testów. Niezbędne serwery, macierze dyskowe, systemy do wirtualizacji, rozwiąza­nia z zakresu bezpieczeństwa oraz integracji, a także oprogramowanie do archiwizacji i wizualizacji danych zostały zainstalowane w 4 lokalizacjach: Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanacie Portu w Gdyni, Urzędzie Morskim w Słupsku oraz Urzędzie Morskim w Szczecinie.